دمپایی بیمارستانی

حتما می دانید بیمارستان محیطس آلووده است و منشا انواع میکروب ها و بیماری ها می باشد.
بیمارانی که توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی به عنوان افرادی که در معرض خطر سقوط قرار دارند، باید از کفش مناسب در بیمارستان استفاده کنند، چه برای اقامت طولانی مدت یا برای اقدامات سرپایی. 


جوراب‌های ما دارای گیره‌های دو طرفه برای محافظت بیشتر هستند و می‌توان آن‌ها را در هر زمان، در داخل و خارج از تخت، پوشید.
 آنها به کاهش خطر سقوط و آسیب های ناشی از سقوط کمک می کنند.

طراحی بدون لغزش و دو آج پیشرو بازار است.

آنها دارای رنگ هستند و بنابراین طراحی شده اند تا امکان شناسایی سریع و آسان خطر سقوط بالا را فراهم کنند.

همه بخشی از سیستم مدیریت سقوط پزشکی Repton و سیستم نشانگر خطر سقوط با کد رنگی هستند.