دستکش مخصوص آشپزی

دستکش مخصوص آشپزی با کیفیت خوب برای تهیه یا دست زدن به غذا نیاز دارد! این دستکش‌های نیتریل مشکی  این کار را انجام می‌دهند و بیشتر…

مورد استفاده و تایید تیم های مسابقات و تهیه غذا در سراسر کشور مناسب برای پوشیدن دستکش های داخلی نخی برای هنگام کشیدن گوشت داغ.